مراحل فسخ مبایعه نامه

مراحل فسخ مبایعه نامه

از جمله شرایط فسخ مبایعه نامه ، آن است که یا هر دوی طرفین ، نسبت به فسخ قرارداد ، به توافق رسیده و اقدام به اقاله قرارداد نمایند و یا اینکه به استناد قانون و قرارداد ، اقدام به بر هم زدن یا فسخ مبایعه نامه کنند . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که مراحل فسخ مبایعه نامه چیست و به عبارت دیگر ، در صورتی که هر کدام از طرفین ، قصد داشته باشد مبایعه نامه را فسخ نماید ، چه اقداماتی را باید انجام دهد ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که به طور کلی ، هر چند که فردی ، به لحاظ قانونی ، حق فسخ قرارداد را داشته باشد ، باز هم باید مراحل فسخ مبایعه نامه را ، به شیوه ای صحیح و قانونی ، انجام دهد ؛ چرا که اصل لزوم قراردادها و اصل وفای به عهد ، ایجاب می کند که طرفین ، جز در موارد موجه و قانونی ، اقدام به بر هم زدن قرارداد ، نکرده و اعتبار مبایعه نامه را خدشه دار نکنند .

به طور کلی ، مراحل فسخ مبایعه نامه ، به این صورت است که شخص دارنده حق فسخ ، می بایست اراده خود ، مبنی بر اعمال حق فسخ را ، به طرف مقابل ، اعلام نماید تا به این ترتیب ، اعمال حق فسخ ، قابل اجرا باشد . بر این اساس ، در رویه فعلی ، مراحل فسخ مبایعه نامه ، به این صورت است که شخص ، می بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، مراجعه کرده و یک نمونه متن اظهارنامه قضایی جهت اعمال حق فسخ را ، خطاب به طرف مقابل ، تنظیم و ارسال نماید .

بر این اساس است که اگر به موجب قانون و یا قرارداد ، مهلت و بازه زمانی خاصی برای اعمال حق فسخ مبایعه نامه ، پیش بینی شده باشد ، شخص متقاضی ، صرفا باید مراحل فسخ مبایعه نامه را ، در همین بازه زمانی ، انجام داده و در غیر این صورت ، حق وی برای فسخ مبایعه نامه ، از بین خواهد رفت .

با این حال ، در صورتی که پس از انجام مراحل فوق ، ( که معمولا به صورت ارسال اظهارنامه قضایی خطاب به طرف مقابل انجام می شود ) ، وی از انجام تعهدات خود مبنی بر استرداد ثمن معامله و یا مبیع ، امتناع نماید ، در این صورت ، شخص متقاضی ، می بایست این بار ، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دادخواستی مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه ، تنظیم نماید که در این شرایط ، قاضی پس از رسیدگی به پرونده و احراز شرایط لازم برای فسخ ، فسخ مبایعه نامه را اعلام می نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *